Avgiftsoner

Vågsøy Parkering disponerer 859 parkeringsplasser i Måløy Sentrum

- 554  avgiftsbelagte parkeringsplasser
- 305  parkeringsplasser uten avgift

Soner:
- Sjøgata, Gate 1 er avgiftsbelagt
- Gate 2 er parkeringsregulert, men er avgiftsfri.
- Parkeringsplasser er både avgiftbelagt og avgiftsfrie. Se på skiltene på de enkelte steder for mer informasjon.

Avgift:
Kr. 9,- pr. time

Avgiftstid:
- Hverdager:  9.00 -16.00
- Lørdag og søndag: Fri parkering

HC-forskriften og andre sentrale lover/forskrifter