Parkering under Elvisfestivalen 14. - 16. august 2014

Gate 1:

Fra Lingeparken – Bedehuset er Gågate.
Det er også Sjøgaten fra Glassmagasinet – til nedkjøring P-plass Måløy Brygge.
Sjøgaten fra Brunsvik – Nordea er sperret på grunn av arrangementet.

Nedkjøring til Shell:

Det er åpen nedkjøring til Shell fra Gate 2 (ned Televeien).

Parkering:

Vågsøy parkering sitt parkeringsareale med innkjøring fra Gate 2 kan nyttes.
Vanlig parkerings regler gjelder her.
I tillegg er det opprettet parkering på Moldøen.

Trafikkvakter:

Både ved innkjøring til Måløy fra sør og nord vil det være plassert trafikkvakter som gir orientering om parkering.
Følg trafikkvaktenes anvisning.

Velkommen til Måløy og Elvisfestivalen.