Parkering under Måløydagene 2014

Gate 1:

Fra Lingeparken – Bedehuset er Gågate.
Det er også Sjøgaten fra Glassmagasinet – til nedkjøring P-plass Måløy Brygge.
Sjøgaten fra Torget – Nordea er sperret på grunn av tivoli.

Nedkjøring til Shell:

Det er åpen nedkjøring til Shell fra Gate 2 (ned Televeien).

Parkering:

Vågsøy parkering sitt parkeringsareale med innkjøring fra Gate 2 kan nyttes.
Vanlig parkerings regler gjelder her.
I tillegg er det opprettet parkering på Moldøen.
Dette arealet betjenes av Skavepoll Idrettslag og koster kr. 30,- for parkering.

Trafikkvakter:

Både ved innkjøring til Måløy fra sør og nord vil det være plassert trafikkvakter som gir orientering om parkering.
Følg trafikkvaktenes anvisning.

Velkommen til Måløy og Måløydagene.